4 Група – Околен свят

Теми за месец Април

Ситуацията може да започне с разказ от учителя на история по илюстрациите от първия екран. Например: Мими е забравила да полее своето цвете, а на следващата сутрин го е намерила с клюмнали листенца. След това, за да спаси растението си, го полива. По картината от втория екран децата сами разказват история. Учителят може да започне беседа по темата. Чрез въпросите, които задава провокира децата да покажат своите познания за цветята. Имат ли растения вкъщи, как се наричат те, къде стоят, кой и как се грижи за тях и т.н. Чрез илюстрацията на следващата страница в модула се уточнява разнообразието от растения – цъфтящи, листни, стайни, градински и др. Следващата картина може да се използва за обобщение на темата. Разяснява се, че растенията, също като хората и животните, са живи организми, нуждаещи се от специални грижи. Отбелязват се кои са трите най-важни условия, необходими на едно растение, за да живее – вода, плодородна почва и светлина. Учителят назовава имена на някои от цветята. В модула са предвидени и две задачи за самостоятелна или екипна работа на таблетите. В първата децата трябва да разпределят дадените растения в две групи – цъфтящи и листни. За местене на изображенията по екрана се използва инструмент „Избери“. Децата могат да се опитат да назоват някои от растенията. Във второто упражнение около градинарката в центъра на екрана има разпръснати различни предмети. Прави се връзка с професията на градинаря и инструментите, които той/тя използва в своята работа. Вляво на екрана са разположени подвижни бутони. Целта на децата е върху предметите, които градинарят използва да сложат бутон със знак вярно, а върху останалите предмети – знак грешно.

По илюстрациите в началото на ситуацията учителят провежда беседа с децата за пролетните празници. За всеки празник се споменават характерни ритуали и обичаи. С помощта на числата от 1 до 3 учителят и децата подреждат и разказват история, свързана с празника. В следващата задача се припомнят знанията на децата за празниците от коледния цикъл. С помощта на инструмент Кофа се оцветяват кръгчетата до всяка илюстрация в съответния цвят. Разработена е логическа задача. Децата трябва да открият кое дете кои яйца е боядисало. Отправната точка са цвете на четките, които държи всяко дете. В последната задача децата трябва да декорират по свой избор великденските яйца, като им залепят лепенка за украса. Назовават се имената на цветята.

В ситуацията целта е децата да се запознаят със зърнени храни – храни, които се правят от жито, царевица, овес, ориз и др.

Дават се примери с такива храни от ежедневието на децата. От брашно се прави хляб и други хлебни изделия. Брашно се използва за бисквити, торти, баници. Разширява се речниковия запас на децата. Засяга се и темата за здравословно хранене.

Друг акцент в ситуацията е развиването на зърнената култура – как се засява, покълва и пониква растението. Имам семе, семе с корен, малко растение, растение с плод. Припоманят се факторите, които са важни за растежа на растениет – топлина, почва, вода.

Целта е децата да научат кои месеци към кои сезони се отнасят. Да могат да отговарят на въпроси като „Дали Ани може да кара ски на Витоша през месец май?“.

Друг акцент в ситуацията е подреждането на месеците в последователност, като се започва от избран от учителя месец. Примерно учитеят показва есента и децата трябва да подредят останалите месеци. След това разбърква картинките, избира друг месец и отново децата трябва да ги подредят правилно.


Засяга се темата за различните раси по света, за това как се обличат и как живеят хората. Към ситуацията са включени 3 видео-клипа, показващи преобладавия вид общности в Европа, Африка и Азия.

Обръща се внимание на това, че в съвременния свят все по-често хората се смесват и не можем да говорим за раси и не трябва да се прави разделяне или дискриминация на расов принцип.