Английски език

Свободен достъп до темите за Април и Май

За повече информация – https://www.edunewtech.com/educationalsoftware/

ИТИ-АЕ е образователен софтуер по Английски език за 3 и 4 група на детската градина. Целта е формиране на звукова култура на чуждия език и заучаване на активен речник от думи по избрани лексикални теми. Съдържанието на образователния софтуер е съобразено със системата „Play and Talk with Echo“ на издателство Изкуства.

Лексикалните теми, които са включени в образователния софтуер формират речников запас за семейството, празници и обичаи; природата – растения и животни, космоса, водата и въздуха; за социалния свят – професии, транспорт, правила и т.н.

Системата е разработена при спазване на спираловиден подход. Лексикалните теми се повтарят в трета и в четвърта група с разширяване на лексиката и включване на начални знания за звуковете и буквите от английската азбука.

Всички илюстрации са озвучени с автентичен аудио запис на английски език. Използвани са професионални аудио-библиотеки за озвучаване на думи и фрази. Така децата имат възможност да чуят оригинално произношение при заучаване на предложената лексика. Включени са качествени илюстрации и интерактивни задачи, развиващи логическо мислене у децата.

Теми за 3 и 4 група

Plants

Plants – връзка към интерактивните задачи по темата.

Планетата е тъжна – тя няма слънце, няма растения, няма живот. Един ден планетата е огряна от слънцето. Вали дъжд. От топлината и водата се появяват растенията. Първо тревата, след това храстите, дърветата, цветята. Планетата става зелена и синя, изпълнена с живот. …

Указания за работа


In the Flower Garden

In the Flower Garden – връзка към интерактивните задачи по темата

Цели
− Да се затвърдят и надградят знанията на децата растенията и в частност – за цветята.
− Да се разшири лексиката по темата за цветята
− Да се затвърдят знанията за числото 10.
Първите задачи се състоят в сглобяване на частите на цветята, за да се получат крайните изображения. Названията на цветята са надписани, а бутоните са озвучени. Изучават се названията на цветята маргаритка, кокиче, теменужка, минзухар, (daisy, snowdrop, pansy, crocus). …

Указания за работа


Fruits and Vegetables

Fruits and Vegetables – връзка към интерактивните задачи

Цел:
− Формиране на лексика по темата за плодовете и зеленчуците.
Акцентира се върху полезността на плодвете и зеленчуците за здравето на човека. Обръща се внимание на това, че имат различна форма и цвят. Плодовете и зеленчуците растат на различни места – плодовете са в овощната градина (in the orchard), а зеленчуците – в зеленчуковата градина (in the vegetable garden).
Съдържанието по темата следва сценария: … ябълката е самотна и тръгва из света, за да търси приятели. Първо среща крушата. Крушата я води към своя дом, който прилича на чаша за сок. Запознава я с плодовете. След това й казва, че може да намери още много приятели при техните съседи – зеленчуците. Показва й техния дом, който прилича на купа за салата. …

Указания за работа


Creepy Crawlies

Creepy Crawlies – връзка към интерактивното съдържание

Цели
− Да се надградят знанията на децата по темата за насекомите и мекотелите.
− Да се обогатява речниковия запас.
Децата се запознават с наименованията на избрани пълзящи и лазещи животни: калинка (ladybird), комар (mosquito), гъсеница (caterpillar), пеперуда (butterfly), паяк (spider), охлюв (snail), червей (worm), и др. …

Указания за работа


Off to See we Go

Off to See we Go – връзка към интерактивното съдържание

Цели
− Да се затвърдят и надградят знанията на децата за растенията и животни, които можем да видим в морето.
− Да се разшири лексиката по темата за морето и водни растения и животни.
− Да се затвърдят знанията за събиране на числата до 10.
В първите две задача децата трябва да подредят само илюстрациите не тези предмети, които можем да видим в морето. …

Указания за работа

Теми за 4 група

Letter W

Letter W – интерактивно съдържание

Цели
− Запознаване на децата с буквата W.
− Откриване на звука W в думите.
− Разширяване на лексиката със заучаване на W-думи.

Указания за работа


Letter X

Letter X – интеркатино съдържание

Цели
− Запознаване на децата с буквата X.
− Откриване на звука X в думите.
− Разширяване на лексиката със заучаване на X-думи

Указания за работа


Letter Y

Letter Y – интерактивно съдържание

Цели
− Запознаване на децата с буквата Y.
− Откриване на звука Y в думите.
− Разширяване на лексиката със заучаване на Y-думи.

Указания за работа


Letter Z

Letter Z – интерактивно съдържание

Цели
− Запознаване на децата с буквата Z.
− Откриване на звука Z в думите.
− Разширяване на лексиката със заучаване на Z-думи.

Указания за работа


The Alphabet

The Alphabet – интерактивно съдържание

Цели
− Да се затвърдят и надградят знанията на децата азбуката.
− Да се разширява лексиката.

Указания за работа


Научете още за системата!

Поръчайте книжките за детето, насоки за работа и аудио-ресурси! (За Община Бургас книжките са осигурени на децата в 3. и 4. група от Община Бургас)

Вземете лиценз за обрзователния софтуер по английски език! (За Община Бургас достъп до софтуера имат учителите, преподаващи английски език в детските градини на Община Бургас)