Учим заедно онлайн – английски език в детската градина!

Ранното чуждоезиково обучение е особено важно и актуално за нашата страна. В малката възрастова група чрез игри и интерактивни задачи децата бързо усовяват лексика...

Учим заедно и през май

Уважаеми учители и родители, Предлагаме Ви следващите теми от нашия софтуер ИТИ-ДГ за 1, 2, 3 и 4 група по разпределението на системата „Аз...

Учим заедно онлайн

Уважаеми учители и родители, В условията на извънредно положение, даваме възможност на родители и учители да работят заедно с децата, за да се формират...